Zářijová soutěž o látkovou nákupní tašku „Kupujte BIO“!

Zářijová soutěž o látkovou nákupní tašku „Kupujte BIO“!

Zapojte se do soutěže s BIO značkami a vyhrajte látkovou nákupní tašku...

Zářijová soutěž o látkovou nákupní tašku „Kupujte BIO“!

Zapojte se do soutěže s BIO značkami a vyhrajte látkovou nákupní tašku – soutěžit můžete přímo na instagramovém profilu @myjsmebio.

Září je měsíc BIO potravin a my věříme, že nákupní tašky se budou plnit právě potravinami s označením logem biozebra nebo biolist. A abyste nezapomněli kupovat BIO i v dalších měsících, můžete s námi vyhrát nákupní tašku „Kupujte BIO“.

Jak se můžete zúčastnit? 

Napište nám do komentáře k soutěžnímu postu na instagramovém profilu @myjsmebio, jakým výrobkem s označením biozebra nebo biolist byste naplnili nákupní tašku, a s kým byste ho všechen zvládli za víkend zkonzumovat.


PRAVIDLA AKCE - Zářijová soutěž o látkovou nákupní tašku „Kupujte BIO“

 1. Tento dokument stanoví pravidla akce „Zářijová soutěž o látkovou nákupní tašku „Kupujte BIO““ (dále jen „Akce“). Tato akce je určena pro všechny osoby starší 18 let, které žijí na území České republiky.
 2. Organizátorem soutěže je Česká republika – Státní zemědělský intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981 (dále jen „organizátor“).
 3. Akce probíhá ve dnech 11. září až 30. září 2023 do 23:59 hodin na instagramové stránce organizátora @mysjmebio.
 4. Princip akce:
  Do akce se zapojí každý, kdo:
  1. napíše do komentáře k soutěžnímu postu (#zarijovasoutezsBIO) na instagramový profil @myjsmebio, jakým výrobkem s označením biozebra nebo biolist by naplnil nákupní tašku, a s kým by ho všechen zvládl za víkend zkonzumovat.
  2. souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a tento souhlas neodvolal do termínu vyhodnocení soutěže. Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících. Výherci berou na vědomí, že organizátor bude po dobu archivace uchovávat jejich kontaktní údaje.
   V této soutěži jsou zpracovávány osobní údaje výherců, a to výlučně v přísném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).
  3. není právnickou osobou.
 5. Výherci budou náhodně vylosováni organizátorem akce nejpozději do 3. října 2023. Celkem bude vylosováno 5 výherců.
 6. Výhrou v soutěži je 1x látková taška „Kupujte BIO“. Každý z 5 vylosovaných výherců má nárok pouze na jednu výhru za jednu odpověď.
 7. Každý soutěžící může ze svého vlastního profilu na Instagramu do soutěže vložit maximálně jeden soutěžní komentář s jedinou odpovědí. Vloží-li soutěžící do soutěže více než jeden soutěžní komentář či uvede více odpovědí na soutěžní otázku, bude ze soutěže vyřazen.
 8. Přesná specifikace výher náleží výlučně Organizátorovi. Veškeré popisy a vyobrazení výhry mají jen ilustrativní povahu.
 9. V případě získání výhry může být jméno a příjmení výherce zveřejněno.
 10.  Výherce bude kontaktován skrze instagramový profil a to do dne 5. října 2023 do 23:59 hodin. Nebude-li výherce reagovat na zprávu o výhře ani na druhý pokus, výhra
  19. října 2023 ve 23:59 hodin propadá a postupně budou vylosováni další náhradníci, kteří budou kontaktováni pouze 1x. Výhra bude výherci vydána dle dohody.
 11. Výhry budou rozeslány pouze po území ČR a to nejpozději do 30. října 2023.
 12. Výhry nejsou právně vymahatelné.
 13. Ostatní ustanovení a podmínky
  • Soutěžící je povinen účastnit se soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na IG.
  • Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, tj. veškeré takovéto komentáře budou vyloučeny ze soutěže.
  • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na IG.
  • Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž je organizována a spravována organizátorem a elektronická sociální síť IG je pouze využívána coby platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na organizátora, tak i soutěžící. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně organizátorovi soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti IG.

Organizátor neodpovídá za nakládání s osobními daty ze strany společnosti IG ani za další důsledky aplikace pravidel pro využívání IG.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.