V Česku přibývá ekologických zemědělců

V Česku přibývá ekologických zemědělců

Ve Středočeském a Jihomoravském kraji se zvýšil počet registrovaných za poslední 2 roky téměř o čtvrtinu. V posledních letech roste v Česku zájem o kvalitní potraviny a lokální produkty.

Zatímco dříve se zákazníci spokojili s konvenčním sortimentem nabízeným v supermarketech, celosvětovým trendem je v současnosti poptávka po ekologických surovinách a biopotravinách. Tento fakt potvrzuje především výrazný růst registrovaných ekologických zemědělců, kteří se zabývají výhradně pěstováním a využíváním ekologických produktů, a jejichž počet rychle stoupá, stejně jako i data o vývoji trhu. Jenom ve Středočeském nebo Jihomoravském kraji přibylo téměř 23 % registrovaných subjektů, a to je téměř o čtvrtinu více než byl dosavadní celkový počet.

Ekologické zemědělství má podstatné benefity pro půdu, krajinu i zdraví člověka. Udržuje přirozenou přírodní rozmanitost v krajině, nepoužívá chemii a tím také neohrožuje na populaci bezobratlé živočichy,“ říká náměstek ministra zemědělství Ing. Jindřich Fialka. Ze statistických údajů Registru ekologických podnikatelů vyplývá, že nárůst počtu ekologických zemědělců v krajích se od roku 2017 do současnosti zvýšil průměrně o 13,5 %, ovšem například ve Středočeském nebo Jihomoravském kraji přibylo téměř 23 % registrovaných subjektů, a to je téměř o čtvrtinu více než byl dosavadní celkový počet.

„Ideální by samozřejmě bylo, aby se bioprodukty regionálně pěstovaly a v rámci regionu, nebo republiky, spotřebovávaly. Ne aby se dovážely přes půl světa. Proto náš Svaz prosazuje zavedení povinného procenta tuzemských biopotravin do veřejného stravování. Děláme to na základě velmi kladných zkušeností ze zahraničí, kde například ve Slovinsku, Francii či Dánsku zavedly povinné procento biopotravin do veřejného stravování a s tím šla úroveň i sortiment ekologického zemědělství velmi rychle nahoru,“ komentuje situaci Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková.

Současný růst počtu ekologických zemědělců má pozitivní vliv na ceny biopotravin, které jsou schopny konkurovat i běžnému zboží. Výhodou je ale také lepší dostupnost sortimentu v oblasti nabídky. Ve městech probíhají pravidelně farmářské trhy, kde jsou lokální produkty vypěstované nebo vyrobené ekologickým způsobem běžně k dostání. Poznáte je vždy podle loga na obale, kterým je biozebra a případně biolist. Zvyšuje se také počet prodejen zaměřených výhradně na nabídku biopotravin a lokální bio suroviny se naučily využívat také restaurace a hotely, jelikož se poptávka po kvalitním jídle každým rokem zvyšuje. Přestože obchodníci stále prodávají ve svých regálech dokonalé ovoce a zeleninu z dovozu, zákazníky i tak v posledních letech oslovují spíše biopotraviny, které postupně obchodní řetězce zařazují do svých nabídek. „Právě obchodní řetězce a jejich politika má na spotřebu bioproduktů zásadní dopad. Naši členové zaznamenávají daleko vyšší zájem o bioprodukty ze strany zákazníků a přizpůsobují tomu svůj sortiment. Důkazem toho je i více než desetinásobný nárůst obratu v oblasti prodeje biopotravin za poslední 3 roky. Výraznému zájmu se těší tento sortiment i v rámci privátních značek jednotlivých řetězců. Jsem přesvědčen, že trh v ČR bude kopírovat situaci ze zahraničí a podíl prodejů bioproduktů dále poroste. Vyšší poptávku po bioproduktech proto řetězce reflektují také v rozšíření prodejního prostoru pro tento sortiment,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).