Povědomí spotřebitelů o biopotravinách neustále stoupá, ukázal průzkum

Povědomí spotřebitelů o biopotravinách neustále stoupá, ukázal průzkum

Produkty pocházející z ekologického zemědělství se v ČR těší stále větší oblibě. Svědčí o tom každoroční nárůsty prodejů v této kategorii a také větší zájem spotřebitelů o původ potravin, šetrný způsob výroby a celkový vliv produkce na životní prostředí. Jinými slovy český zákazník je více erudovaný a lépe vnímá pozitivní aspekty, které ekologické zemědělství přináší lidem i krajině.

To ostatně potvrzují také závěry posledního marketingového výzkumu agentury STEM/MARK na vzorku 1281 respondentů k tématu „Kvalita potravin, jejich značení a vnímání 2021“, který prokázal, že obecně Češi stále více dbají na označení potravin. Největší znalostní posun je přitom patrný právě u evropského značení biopotravin logem biolistu, kde došlo od roku 2017 k nárustu o celých 19 %. Právě zvyšování povědomí o biopotravinách a znalost správného značení je jedním z hlavních cílů dlouhodobé komunikační kampaně na podporu ekologického zemědělství, kterou spustilo Ministerstvo zemědělství v roce 2018.

Jen pro představu činila v roce 2018 spotřeba biopotravin českými domácnostmi 4,43 miliardy Kč, v roce 2019 to pak bylo již 5,26 miliardy Kč. Celý sektor si tak stále drží dvouciferné tempo růstu. Tomu ostatně odpovídá také neustále stoupající počet subjektů věnujících se ekologickému zemědělství, kterých bylo v srpnu 2021 v ČR registrováno téměř 6000.