Potraviny z bezreziduální produkce nejsou BIO!

Potraviny z bezreziduální produkce nejsou BIO!

Nákup v obchodě či supermarketu je pro každého z nás téměř denní rutinou. Cedulky u jednotlivých potravin i surovin mnohdy hlásají nejrůznější lákavé termíny, které nás pak snáz přesvědčí právě k jejich výběru. Nenechte se však zmást hravými marketingovými triky a vždy dávejte dobrý pozor na to, co skutečně vkládáte do svého nákupního košíku. „Farmářské“, „domácí“, „jako od maminky“ a další oblíbená slovíčka totiž nutně neznamenají záruku kvality. Nenechte se ošálit ani nejnovějším výrazem „bezreziduální“, které by si někdo mohl mylně zaměnit za biopotraviny pocházející z produkce ekologického zemědělství.

Co vlastně ve skutečnosti znamená „bezreziduální“? Jedná se o produkci surovin, u nichž je garantováno, že budou v době sklizně vykazovat maximální hladinu reziduí pod hodnotu 0,01 mg/kg. Je kladen velký důraz na řadu agrotechnických opatření. Nejedná se však o produkci bez absolutního použití klasických pesticidů. Nízké úrovně hladiny reziduí je dosahováno různými metodami, od používání omezeného množství přípravků až po jejich aplikaci s delším časovým odstupem zajišťujícím odbourání reziduí ještě v rostlině před sklizní.  Často je také využívána hydroponie, která je ale stejně jako pesticidy v ekologickém zemědělství v EU zakázána.  

V ekologickém zemědělství se při produkci biopotravin navíc nepoužívají ani žádná průmyslová hnojiva, geneticky modifikované organismy apod. Ekologická produkce klade důraz na spojení s půdou, její zúrodňování a využívá k tomu osevního postupu, agrotechniky a také hnojení ve formě hnoje, kompostu či tzv. zeleného hnojení. Šetrný přístup k hospodaření vede k uchování půdní úrodnosti a hodnoty pro budoucí generace. Ekologické zemědělství pracuje v souladu s přírodou, využívá obnovitelné zdroje a souzní s přirozeným koloběhem živin. Řídí se národní i evropskou legislativou a podléhá důkladnému kontrolnímu a dozorovému systému garantovanému ze strany státu.

BIO může být označena pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy biolistu či biozebry, které smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou, která je nadstavbou pro standardní kontroly v konvenčním zemědělství.