Kontroly a přechodná období aneb Co se děje, když chce zemědělec hospodařit ekologicky

Kontroly a přechodná období aneb Co se děje, když chce zemědělec hospodařit ekologicky

S tématem ekologického zemědělství se v posledních letech setkáváme na každém kroku. Víte ale, co všechno musí eko zemědělci absolvovat a jaké zákonné podmínky musí splnit předtím, než začnou své výrobky označovat jako BIO? Možná vás překvapí, co všechno jste o hospodaření v souladu s přírodou netušili!

Biopotraviny pod přísným dohledem

Nenechte se mýlit, že vše, co je vypěstované na zahrádce, je bio. Není tomu tak! Toto označení může totiž nést pouze certifikovaná a kontrolovaná potravina, která splňuje přísná kritéria pro produkci rostlinných komodit i chov zvířat. Ekologický způsob hospodaření je podložen jak národní, tak evropskou legislativou a má vlastní kontrolní systém garantovaný ze strany státu. 

První kroky k ekologickému zemědělství

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán pověřuje vybrané kontrolní organizace, mezi něž patří KEZ, ABCert, Bureau Veritas nebo Biokont, ke kontrole a certifikaci ekologických zemědělců, výrobců biopotravin i distributorů. Ty pak mají na starost dohled nad dodržováním pravidel týkajících se péče o zvířata i pěstování či zpracování plodin a živočišných produktů. Každý zemědělec, který se rozhodne své výrobky označovat jako bio, musí nejprve zkontaktovat jednu z kontrolních organizací a uzavřít s ní smlouvu. Následuje první kontrola na farmě nebo například ve zpracovně. Pakliže je tato vstupní kontrola v pořádku, může subjekt podat žádost o registraci na Ministerstvo zemědělství. 

Zemědělci pak absolvují tzv. přechodné období, během kterého již musí dodržovat pravidla ekologické produkce na všech stupních výroby. Označovat své výrobky jako bio prozatím ale ještě nemohou. Toto období se liší v závislosti na jednotlivých druzích rostlin i zvířat, zpravidla ale trvá od 2 do 3 let. Teprve po absolvování tohoto období a splnění všech zákonných požadavků získávají zemědělci certifikát na svou bioprodukci, a to na dobu 15 měsíců. 

Pravidelné kontroly

Minimálně jednou ročně pak celý řetězec od prvovýroby až po distribuci prochází speciální kontrolou. Inspektoři provádějí také namátkové kontroly, kdy odebírají vzorky z důvodu vyloučení nepovolených látek, kontrolují účetnictví, ustájení zvířat, kvalitu krmiva, pole nebo skladové prostory. Neprokáže-li kontrola žádné porušení pravidel, organizace, jíž je inspektor součástí, vydává certifikát o původu bioproduktu. Mimo pravidelné každoroční kontroly je navíc ekologický způsob hospodaření kontrolován také například ze strany Státní veterinární správy nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce.