Kde začíná cesta biopotravin aneb Zdravá půda jako základ ekologického zemědělství

Kde začíná cesta biopotravin aneb Zdravá půda jako základ ekologického zemědělství

Mezi regály oblíbených supermarketů již běžně nalezneme také široký výběr biopotravin všeho druhu. Při vkládání do košíku si ovšem málokdo uvědomí, kde vlastně začíná jejich cesta a jak důležitou roli hraje už v samotném počátku zdravá a úrodná půda. Jaký je její význam a jak k ní přistupují samotní eko zemědělci? To vše se dozvíte v našem článku!

Alfou i omegou veškeré zemědělské činnosti, která posléze přinese kvalitní úrodu, je půda. Ta musí být v co nejlepší kondici, protože jedině ve zdravé půdě lze pěstovat zdravé potraviny. Musí být dobře vyhnojená, živá, plná žížal a přirozených mikroorganismů, které jednoduše a efektivně vytvářejí humus. Dobrá struktura půdy je navíc výhodná i z hlediska zasakování vody a jejího uvolňování v případě sucha. Dá se zároveň snadněji obdělávat a rostliny s bohatým kořenovým systémem, typické pro ekologické zemědělství, mohou lépe čerpat živiny i vláhu. To vše společně přispívá k lepší odolnosti proti erozi, ať už vodní, či větrné, i ke zlepšení klimatu v naší krajině. Právě péče o půdu a její trvalé zúrodňování je podstatou ekologického způsobu hospodaření.

BIO a půdní úrodnost

Úrodnost půdy je v ekologickém zemědělství založena výhradně na biologických procesech a měla by zajistit pěstovaným rostlinám co nejlepší podmínky pro jejich růst a vývoj. Hnojení je prováděno přirozeně – pomocí hnoje hospodářských zvířat, kompostem či zeleným hnojením. Při pěstování plodin v bio kvalitě se navíc nepoužívají žádné pesticidy ani průmyslová hnojiva, která by následně zasahovala i do potravních řetězců. 

Hospodaření v souladu s přírodou není jen otázkou povrchu, ale jde i do hloubky půdy. Proto se pěstují plodiny s bohatým kořenovým systémem, jako např. jetelotrávy nebo vojtěšky, jež zajišťují mimo jiné také výživu půdy, nikoliv pouze pěstovaných rostlin. Díky dobře vyvinutému kořenovému systému se navíc soli anorganických kyselin nevyplavují do podzemních vod, ale zůstávají k dispozici rostlinám v ornici. 

Důraz na rozmanitost a pestrost

Ekologická pole v krajině jednoduše poznáte podle různorodosti plodin, které se vzájemně dobře doplňují. Jejich pravidelným střídáním, vhodnou volbou a sousedstvím druhů nebo i mechanickým ničením (např. pletím) farmáři zamezují také přebujení plevelu. Pestrý a vyvážený osevní postup a návrat maximálního množství organické hmoty zpět do půdy rovněž zajišťuje, že na poli najdeme i nepřeberné množství nejrůznějšího hmyzu, brouků a motýlů.

Hospodaření v souladu s principy ekologického zemědělství zkrátka napomáhá k zachování půdní hodnoty jak pro nás, tak i budoucí generace. Nákup lokálních biopotravin je pak jednoduše tím nejlepším způsobem, jak zemědělcům za jejich neúnavnou a pečlivou práci poděkovat, a podpořit tak systém hospodaření, který jen nebere, ale i vrací – život do půdy i do naší krajiny.