Jak probíhají kontroly v ekologickém zemědělství?

Jak probíhají kontroly v ekologickém zemědělství?

Na úvod je dobré zmínit, že ekologické zemědělství je jednoznačně nejkontrolovanější sektor zemědělské prvovýroby a zpracování produkce. Souvisí to samozřejmě s nadstandardní legislativou, kterou ekologičtí zemědělci oproti svým konvenčním kolegům musí dodržovat. Řádné inspekce na ekologickou legislativu probíhají nejméně jednou za rok. V jejich rámci probíhají plánované i namátkové odběry vzorků.

Každý biofarmář si musí vybrat kontrolní a certifikační organizaci působící na území ČR. Na výběr má v současné době ze 4 organizací. Samotné inspekce potom mají několik podob. Jedná se zejména o řádné, tedy nahlášené inspekce, a dále neohlášené namátkové a nařízené inspekce. Každá státem pověřená kontrolní organizace pak takových namátkových kontrol musí ročně udělat minimálně 10 % a nejméně u 5 % subjektů, které kontroluje, musí také provést odběr vzorků, které dává na rozbor do akreditované laboratoře. Aby byl vystaven bio certifikát pro produkt rostlinné či živočišné výroby, musí inspektor na ekofarmě každoročně fyzicky vidět a odsouhlasit systém hospodaření na půdě, v sadech, ve vinicích nebo chmelnicích, a to včetně ověření nepoužití nepovolených hnojiv či pesticidů. „Naši inspektoři mají mnohaleté zkušenosti a každý rok si své znalosti v praxi i na různých národních i zahraničních školeních doplňují. Díky tomu jsou velmi dobře připraveni na práci v terénu a schopni odhalit případná pochybení,“ doplnil Ing. Jan Dehner, ředitel kontrolní organizace KEZ o.p.s.

Inspektor dále kontroluje systém skladů a dostatečnost krmiv, aby bylo zabezpečeno, že farmář má skutečně takové množství krmiva, které na svůj počet zvířat potřebuje. S tzv. „animal welfare“ tedy pohodou zvířat pak souvisí kontrola systému zimního ustájení zvířat, systému letního užití pastvin a inspektoři důkladně prověřují také případné povolené nákupy bio vstupů do rostlinné či živočišné výroby včetně ověření dokladů a účetnictví.

I ekologičtí zemědělci mají samozřejmě seznam povolených přípravků na ochranu rostlin (POR), které např. v případě napadení škůdci či plísněmi mohou na plodiny aplikovat. Mnoho z nich je na bázi výluhů z bylin a velmi efektivně fungují. Za ta léta s nimi řada sedláků má výborné zkušenosti,“ dodala Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Každý, kdo zpracovává vlastní bioprodukt na biopotravinu (např. mléko na sýr), ať už je to biofarmář, výrobce či obchodník, podléhá jeho výroba opět minimálně jednou ročně kontrole ze strany certifikační organizace. Kontroluje se přitom surovinové složení biopotraviny včetně doložení bio certifikátů, ověřují se doklady a účetnictví, posuzuje se dohledatelnost toku bio surovin u dané biopotraviny včetně správného označení prostřednictvím loga biolistu a biozebry včetně kódu kontrolní organizace a místa produkce zemědělských surovin, z nichž se biopotravina skládá.

Pokud jsou v místě výroby zároveň vyráběny i konvenční potraviny, soustředí se inspekce zejména na kontrolu časového nebo prostorového oddělení bio a konvenční výroby, aby byla vyloučena záměna. Pěstování stejné plodiny na farmě zároveň v režimu bio i konvenčním je také z výše uvedeného důvodu zakázáno.

Jak sami vidíte, systém kontrol je opravdu pečlivý a náročný. Na druhou stranu je ale pro zákazníka garancí, že se mu dostává opravdu kvalitních produktů, které splňují i ta nejnáročnější kritéria.