Ekologická produkce musí splňovat ta nejpřísnější kritéria, obliba biopotravin rok od roku stoupá

Ekologická produkce musí splňovat ta nejpřísnější kritéria, obliba biopotravin rok od roku stoupá

Český trh s biopotravinami neustále roste. Podle posledních oficiálních statistik, které zveřejnilo Ministerstvo zemědělství, byla jejich celková spotřeba v roce 2018 4,43 miliardy korun. Meziročně tak vzrostla o 33 %. Stoupající popularitu biopotravin reflektuje také novela zákona o ekologickém zemědělství, kterou nedávno schválila vláda. Ta mimo jiné zpřísňuje postihy v případě pokusů o klamání spotřebitele.

Označení zkratkou BIO mohou nést jen ty potraviny a produkty, které prošly důkladným procesem kontrol a certifikace ze strany státem pověřených organizací. Pokud by se však našel nepoctivec, který by se chtěl na dobrém jménu biopotravin přiživit a záměrně tato označení zneužít, čeká ho nemilé překvapení v podobě vysoké pokuty. Ta by se přitom podle nového vládního návrhu mohla vyšplhat až do výše dvou milionů korun. Stát chce totiž maximální pokutu zdvojnásobit.

Každý ekozemědělec, výrobce biopotravin a obchodník musí mít uzavřenou smlouvu o kontrole s jednou se státem pověřených organizací. Kontroly probíhají v pravidelném režimu. Dohlíží se na dodržování všech pravidel ohledně péče o zvířata, zpracování či pěstování. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní kontrolou na pravidla hospodaření či produkce v ekologickém zemědělství. K tomu je navíc kontrolován (stejně jako jeho konvenční kolegové) například Státní veterinární správou či Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Každoročně inspektoři osobně navštíví každou jednu biofarmu, provádějí také namátkové kontroly. Kromě účetnictví posuzují například zejména ustájení zvířat, kvalitu krmiva, pole nebo skladové prostory. Pokud kontrola neprokáže žádné porušení pravidel, producent obdrží patřičný certifikát a může své výrobky označit odpovídajícími logy.