Biodiverzita v ekologickém zemědělství. Víte, jaký má význam a proč o ni pečovat?

Biodiverzita v ekologickém zemědělství. Víte, jaký má význam a proč o ni pečovat?

Pod pojmem ekologické zemědělství si většina z nás představí pěstování plodin bez zbytečné chemie. A skutečně je tomu tak. Nic ovšem není tak jednoduché a aby vše fungovalo přesně tak, jak má, je zapotřebí, aby ekologičtí farmáři dodržovali spoustu vzájemně provázaných postupů. Jedním z faktorů, na který je při produkci biopotravin kladen opravdu velký důraz, je biodiverzita. Co tento termín vlastně znamená a jaký je jeho význam pro hospodaření v souladu s přírodou? Vše se dozvíte v našem článku!

Biodiverzita velmi zjednodušeně označuje rozmanitost života ve všech jeho formách a je důležitým předpokladem pro zachování přírodních procesů. Pakliže nám tedy záleží na tom, jak příroda a okolní krajina prospívá a chceme-li ji uchovat v dobrém stavu nejen pro nás, ale i pro budoucí generace, rozhodně bychom o ni měli pečovat. A přesně na tom si zakládají právě producenti biopotravin. 

Rozmanitost a pestrost jako základ bio produkce

Ekologická pole v krajině jednoduše poznáte podle různorodosti plodin, které se vzájemně dobře doplňují. Z obilnin se obvykle pěstují například pšenice ozimá, pšenice špalda, žito, oves, ječmen, pšenice jednozrnka, dále plodiny jako je vojtěška nebo třeba luskoviny a druhově bohaté směsky, které se využívají jako krmiva a meziplodiny. Pestrý a vyvážený osevní postup a návrat maximálního množství organické hmoty zpět do půdy rovněž zajišťuje, že na poli najdeme i nepřeberné množství nejrůznějšího hmyzu, brouků a motýlů. Pravidelným střídáním, vhodnou volbou a sousedstvím druhů nebo i mechanickým ničením farmáři navíc zamezují přebujení plevelu.

I v sadech a na záhonech musí být dodržována určitá pravidla. Pěstování lokálního, sezónního bio ovoce je založeno na volbě vhodných podnoží a odrůd vysázených na vhodném stanovišti s co největší druhovou rozmanitostí. Čím více druhů totiž žije uvnitř sadu i v jeho okolí, tím větší je pak jeho ekologická stabilita. Ekologické zelinářství má podobné zásady jako ostatní rostlinná produkce na orné půdě. Pěstuje se velké množství druhů a odrůd sklizených během celého vegetačního období, včetně využití skleníků. 

Pryč s nežádoucí chemií

Ať už v okolí polí, nebo sadů, během produkce biopotravin není používána zbytečná chemie. Díky biodiverzitě mají totiž škůdci většinou své přirozené predátory, kteří je zvládnou eliminovat. Hospodáři však mohou sáhnout po povoleném přípravku na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství, často na bázi výluhů z bylin nebo například mikroorganismů. Hnojení musí být rovněž prováděno ekologicky, a to pomocí hnoje hospodářských zvířat, kompostem nebo zeleným hnojením. Vzduch, voda a půda tak zůstávají uchráněny od všech chemikálií, které díky tomu nezasahují do potravního řetězce.

Zaujal vás svět ekologického zemědělství a rádi byste se o něm dozvěděli ještě více informací? Navštivte stránky myjsmebio.cz, kde se dozvíte mnoho zajímavostí a zároveň zde najdete spoustu inspirace k vaření. V obchodech biopotraviny poznáte podle log biolistu a biozebry. Jejich nákup je tím nejlepším způsobem, jak zemědělcům za jejich práci poděkovat a zároveň podpořit systém hospodaření, který jen nebere, ale i vrací – život do půdy i do naší krajiny. 

Také nezapomeňte, že září je měsícem biopotravin, tak hurá na nákup! Více informací najdete na www.mesicbiopotravin.cz.  

Vyrazte na prima akci ve svém okolí

Rádi byste se vydali na některou z ekofarem? Využijte příležitosti a zkuste dny otevřených dveří na vybraných farmách v rámci projektu Poznej svého farmáře. Informace a program najdete na www.poznejsvehofarmare.cz